Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân viên Part Time, làm việc trong các mảng kinh doanh của Việt Vườn.

Chi tiết công việc và lương thưởng xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Việt Vườn

[wpforms id=”1202″]